Veldgids tot die volhoubare oes van veld heuningbos

Voorwoord

Volhoubare landbou gebruik beste praktyk om produkte van ’n hoë gehalte te produseer op ’n manier wat volhoubaar is vir die omgewing en wat ook sosio-ekonomiese voordele inhou vir die gemeenskap. Die ontwikkeling van die Beste Praktyk Riglyne vir die Volhoubare Oes van Veld-heuningbos wat in hierdie gids saamgevat word, kan bydra tot die nasionale doelstelling om ons natuurlike hulpbronne volhoubaar te gebruik sodat ons toekomstige generasies hierdeur voordeel kan trek. Hierdie Riglyne neem ook die Wes-Kaapse Regering se Provinsiale Strategiese Doelwit in ag, “Skep geleenthede vir groei en werk”, sowel as die Provinsiale Strategiese Doelwit 4, “Bewerkstellig ’n weerstandige, volhoubare en inklusiewe leefomgewing van gehalte.” Ek is verheug dat my Departement van Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning hierdie versoek deur die Heuningbos Praktykgemeenskap (HCOP/HP) vir hierdie Veldgids (gebaseer op ’n vroeëre Riglynverslag) kan ondersteun, gemik daarop om hierdie unieke veld- hulpbron te beskerm en te onderhou wat in die berge van die Oostelike en Westelike Kaapprovinsies groei. Ons hoop dat hierdie formele rekord van die kennis en ervaring van die vele suksesvolle boere en plukkers, wat hul hulpbronne wys bestuur, alle heuningbos rolspelers sal inspireer om hierdie hulpbron op volhoubare wyse te oes.